Kunnen alleen scholen nieuwe beroepsgerichte keuzevakken ontwikkelen?

Niet alleen scholen kunnen nieuwe beroepsgerichte keuzevakken ontwikkelen, ook platforms, kenniscentra, branches enz. kunnen dit initiatief nemen, apart van elkaar of gezamenlijk. Iedere organisatie die een beroepsgericht keuzevak aan het totaalpakket wil toevoegen moet dezelfde weg bewandelen. Het keuzevak moet, door het bevoegd gezag van een vmbo-school) aangeboden worden aan een commissie bestaande uit SLO. SBB en SPV. Deze commissie adviseert OCW over vaststelling van een nieuw keuzevak. Nieuwe beroepsgerichte keuzevakken worden aan het bestaande aanbod toegevoegd en mogen dan door alle scholen aangeboden worden.

Voor het ontwikkelen van beroepsgerichte keuzevakken wordt een format ontwikkeld. Geadviseerd wordt bij een idee voor een nieuw keuzevak contact op te nemen met SLO (vmbo@slo.nl) SLO adviseert en begeleid scholen bij de ontwikkeling van nieuwe keuzevakken.

<< Terug naar overzicht