Mag een leerling ook vijf beroepsgerichte keuzevakken volgen?

Ja, dat mag als de school die mogelijkheid biedt. De leerling moet ten minste vier beroepsgerichte keuzevakken en een beroepsgericht profielvak volgen om het beroepsgericht programma af te kunnen sluiten. Als een leerling meer beroepsgerichte keuzevakken volgt kunnen deze allemaal met naam en cijfer op de cijferlijst vermeld worden en tellen ze ook allemaal mee bij het bereken van het eindcijfer voor de keuzevakken. Dit eindcijfer wordt berekend door de (afgeronde) cijfers behaald voor voor de afzonderlijke keuzevakken op te tellen en te delen door het aantal keuzevakken dat gevolgd is. U vindt hier meer informatie over de uitslagbepaling.

<< Terug naar overzicht