Waarom heeft niet elke sector evenveel profielen?

Uitgangspunt voor elke sectorvernieuwingscommissie was twee profielen te ontwikkelen of, als dat niet mogelijk was, gemotiveerd aan te geven waarom er meer of minder profielen in die sector moesten komen. De SVC’s Techniek en Zorg & welzijn hebben van die mogelijkheid gebruikgemaakt en aangegeven waarom zij respectievelijk vijf en één profiel wilden ontwikkelen. De regiegroep en OCW zijn met deze voorstellen akkoord gegaan. Voor zowel intersectoraal als groen is één profiel ontwikkeld, dit was de opdracht van de regiegroep aan de respectievelijke SVC’s.

<< Terug naar overzicht