Waarom is de kans niet gegrepen om vmbo en mbo samen te voegen c.q. de examenprogramma’s op elkaar af te stemmen?

VMBO en MBO zijn geschieden onderwijssystemen met een eigen wet- en regelgeving die niet zo maar in elkaar gevoegd kunnen worden. Bij de ontwikkeling van examenprogramma’s heeft er op verschillende niveaus overleg en afstemming  plaatsgevonden met het MBO. Op de eerste plaats zitten er in alle SVC en werkgroepen mbo-docenten. Daarnaast is er afstemmingsoverleg met de Stichting Beroepsonderwijs – Bedrijfsleven (SBB), de MBO Raad, de BTG’s van het mbo en kenniscentra. Afspraken op programma- leerlingniveau moeten in de regio gemaakt worden tussen vmbo en mbo.

<< Terug naar overzicht