Wat is het verschil tussen een leerling die twee profielen uit verschillende sectoren volgt en een leerling die het profiel Dienstverlening en producten volgt?

Het profiel Dienstverlening en producten (D&P) staat voor brede oriëntatie en uitstel van keuze. Deze leerling kiest aan het eind van het vmbo een sector en daaraan gekoppelde opleiding in het mbo. Beroepsgerichte vaardigheden hebben in D&P tot doel dat leerlingen een goed beeld krijgen van de beroepsrichting en enige ervaring opdoen met basale vaardigheden die voor deze beroepsrichting kenmerkend (kunnen) zijn. D&P is in essentie niet gericht op heel specifieke vakvaardigheden in een specifiek beroepsveld.
In de smallere profielen hebben de beroepsgerichte vaardigheden wel tot doel deze vaardigheden (op voorbereidend en oriënterend niveau) te beheersen. Een leerling die een beroepsgericht profiel kiest, heeft al een eerste keuze gemaakt.

<< Terug naar overzicht