Wat komt er straks op het vmbo-diploma te staan?

Op het diploma komt de naam van het profiel dat de leerling gevolgd heeft te staan. Op de cijferlijst komen het profielvak en de keuzevakken te staan. Van elk keuzevak wordt de naam vermeld en het cijfer dat de leerling voor het keuzevak behaald heeft. Naast een diploma en een cijferlijst ontvangen leerlingen een plusdocument waarin bijvoorbeeld vermeld kan worden waar een leerling stage heeft gelopen, welke buitenschoolse opdrachten zijn uitgevoerd en welke extra onderwerpen aan de orde zijn geweest. Tenslotte verlaat elke leerling het vmbo met een loopbaandossier waarin staat hoe hij tot zijn keuzes gekomen is.

<< Terug naar overzicht