Wat vertel ik nieuwe eerstejaars?

Voor leerlingen van de bassischool is een folder ontwikkeld waarin staat hoe het nieuwe vmbo in elkaar zit en welke profielen er zijn. Vmbo-scholen kunnen deze brochure bestellen en op maat maken door hun eigen logo en NAW-gegevens te uploaden en zelf teksten in te voeren. In de brochure kunnen alleen die profielen opgenomen worden die de school aanbiedt. Kijk voor meer informatie: Voorlichtingsbrochure

Scholen voor primair onderwijs kunnen gebruik maken van de website Go VMBO (www.govmbo.nl) bij de voorlichting aan nieuwe leerlingen. Deze site is aangepast aan de nieuwe situatie.

<< Terug naar overzicht