Wat vertel ik nieuwe eerstejaars?

Voor leerlingen van de bassischool is een folder ontwikkeld waarin staat hoe het nieuwe vmbo in elkaar zit en welke profielen er zijn. Vmbo-scholen kunnen deze brochure bestellen en op maat maken door hun eigen logo en NAW-gegevens te uploaden en zelf teksten in te voeren. In de brochure kunnen alleen die profielen opgenomen worden die de school aanbiedt. Kijk voor meer informatie in de voorlichtingsbrochure.

Scholen voor primair onderwijs kunnen gebruik maken van de website Go VMBO (www.govmbo.nl) bij de voorlichting aan nieuwe leerlingen. Deze site is aangepast aan de nieuwe situatie.

<< Terug naar overzicht