Wat zijn de gevolgen voor de inventaris van scholen van de nieuwe programma’s?

Verschillende beroepsgerichte platforms hebben inventarislijsten gemaakt. Hierin staat welke inventaris nodig is voor het onderwijs in de profielmodulen van een profielvak. Informatie hierover is te vinden op de website van de verschillende platform. (zie www.platformsvmbo.nl). Aan de door de platforms gepubliceerde inventarislijsten kunnen geen rechten ontleend worden. Vanuit het Ministerie van OCW wordt al jaren niet meer gewerkt met standaard inventarislijsten. Scholen moeten er zelf voor zorgen dat er inventaris aanwezig is om goed onderwijs te verzorgen.

<< Terug naar overzicht