Hoe zit het met de volgorde SE – CE?

De volgorde SE – CE blijft zoals die was. Voor een vak moet eerst het schoolexamen zijn afgerond voor een leerling deel kan nemen aan het centraal examen. In het nieuwe vmbo is het beroepsgerichte vak gesplitst in twee delen die elk afzonderlijk worden afgesloten en elk een eigen cijfer op de eindlijst opleveren:

  • het beroepsgerichte profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken. Het beroepsgerichte profielvak wordt afgesloten met een centraal examen. Voor dit vak geldt dat eerst het schoolexamen afgesloten moet zijn voor een leerling deel kan nemen aan het centraal examen. Scholen kunnen ervoor kiezen geen schoolexamen af te nemen over de stof van het profielvak.
  • De beroepsgerichte keuzevakken worden alleen met schoolexamens afgesloten. De beroepsgerichte keuzevakken mogen ná het beroepsgerichte profielvak afgesloten worden.

De volgorde waarin het beroepsgerichte profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken worden aangeboden wordt bepaald door de school.

<< Terug naar overzicht