Wij starten in de eerste klas met een beroepsgericht programma. Mag dat?

Een examenprogramma geeft aan WAT leerlingen moeten leren, niet HOE u dat als school moet vormgeven. Als u werkt met veel praktijkuren in de onderbouw (en u haalt de kerndoelen onderbouw met deze leerlingen), kunt u dat gewoon blijven doen. Beroepsgerichte examenprogramma’s mogen niet in leerjaar 1 of 2 van het voortgezet onderwijs worden afgesloten. Cijfers die meetellen voor de eindlijst kan een leerling pas gaan behalen vanaf leerjaar 3.

<< Terug naar overzicht