Wordt er onderscheid gemaakt tussen de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg?

Ja, er komen per profiel drie examenprogramma’s: een voor de basisberoepsgerichte leerweg, een voor de kaderberoepsgerichte leerweg en een voor de gemengde leerweg. Inhoudelijk is er onderscheid gemaakt tussen de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg, al is dat onderscheid soms klein. Dat komt omdat eindtermen vrij globaal geformuleerd zijn. In de examens is er zeker onderscheid tussen de verschillende leerwegen. Dit onderscheid is ook in de syllabi die bij de examenprogramma’s zijn ontwikkeld te lezen.

<< Terug naar overzicht