Zijn de nieuwe programma’s niet allemaal heel globaal, proeven aan?

Dat is zeker niet de bedoeling! Belangrijke eis die aan de examenprogramma’s is gesteld, is dat ze praktische vaardigheden bevatten. Een beroepsgericht examenprogramma vmbo bestaat altijd uit een combinatie van theorie en praktijk. Vmbo-leerlingen leren door doen, daar komen de examenprogramma’s aan tegemoet. De programma’s bevatten, voor zover mogelijk, ‘authentieke’ beroepsvaardigheden die leerlingen op school kunnen leren, maar hun een goed beeld geven van en voorbereiden op de beroepspraktijk.

De beroepsgerichte profielvakken zijn breder dan de afdelingsprogramma’s, waardoor ze soms meer oriënterend zijn, maar door de combinatie met keuzevakken kan eenzelfde diepgang bereikt worden als voor de invoering van de profielen. Belangrijk is wel in het oog te houden dat vmbo voorbereidend beroepsonderwijs is, geen beroepsopleiding. Hun beroepsopleiding volgen leerlingen op het mbo.

<< Terug naar overzicht