’t Ravelijn in Steenbergen over de pilot Vernieuwing VMBO

In gesprek met Hülya Kocakaya, vakdocente en afdelingsleider Economie & Ondernemen, mentor en stagebegeleider van ’t Ravelijn in Steenbergen.

Hülya Kocakaya begon de pilot met haar collega van Zorg & Welzijn met een inventarisatie van de nieuwe profielen. “Aan de hand van de nieuwe examenprogramma’s hebben we eerst uitgezocht wat we in de nieuwe profielen moesten aanbieden en hoe we dat wilden gaan doen. Vervolgens hebben we bekeken wat we al in huis hadden en hoe we dat konden inbrengen. En tenslotte hebben we vastgesteld wat we nog nodig hadden. “Onze ervaringen met de pilot zijn positief. We zijn er ontzettend blij mee.”

<< Terug naar overzicht