Keuzevakken: een programma op maat

Revolutionair in het voortgezet onderwijs: een programma dat, voor een deel, op maat van de leerlingen kan worden samengesteld. Leerlingen die nog niet weten wat ze in de toekomst willen gaan doen, kunnen zich verder oriënteren (verbreden noemden we dat), leerlingen die al wel een keus gemaakt hadden konden zich specialiseren (verdiepen).

In de zomervakantie werkten Jacqueline Kerkhoffs (Stichting Platforms VMBO) en Rob Abbenhuis (SLO) het idee verder uit en informeerden direct daarna de ontwikkelgroepen over de kaders waarbinnen ze moesten werken. Na flink wat discussie zijn er examenprogramma’s gemaakt en ontstonden er ongeveer 120 keuzevakken. Inmiddels zijn het er meer.

<< Terug naar overzicht