Nieuw VMBO en Ravelijn

Vanaf 2010 ontwikkelde Ravelijn een onderwijsvisie, waarbij ze meer onderwijs op maat wilden leveren en meer beroepen op de zelfstandigheid van leerlingen. De heldere formule luidde als volgt: leer van je docent, van elkaar en van jezelf. Elementen die goed aansluiten bij Nieuw VMBO. Bij de invoering van Nieuw VMBO koos de school voor veel keuze, er kwamen maar liefst 35 beroepsgerichte keuzevakken. Onderwijsassistenten en instructeurs hebben een groot aandeel in het onderwijsleerproces. Daarnaast betekent het nieuwe onderwijsconcept een veel grotere verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces van leerlingen.

Dit artikel is één van de zes artikelen in de publicatie ‘Goed Gekozen!’ waarin ervaringen van scholen met de invoering van Nieuw VMBO centraal staan.

<< Terug naar overzicht