Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

Op verzoek van docenten is door het platform BWI, in samenwerking met andere platforms, een checklist opgesteld van stappen die genomen moeten worden om de nieuwe examenprogramma’s in te kunnen voeren. De checklist is niet voorschrijvend, maar kan ervoor zorgen dat er geen stappen overgeslagen worden. In de checklist staat aangegeven wanneer stappen gezet moeten worden en wie daarbij betrokken moet zijn.

 

<< Terug naar overzicht