Udens college Uden pilotschool voor PIE

De hele school is zich aan het voorbereiden op de invoering van de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s. In teamoverleg wordt met alle teamleiders besproken op welke wijze de school de profielen vorm wil gaan geven. PIE loopt vanwege de pilot voorop, maar de andere sectoren volgen. Ervaring in Uden leert: hoe breder het programma hoe meer leerlingen er getrokken worden. Aan PIE doen momenteel 68 leerlingen mee. In totaal heeft de school ongeveer 1600 leerlingen vmbo (onderbouw en bovenbouw). Dit aantal is de afgelopen jaren gestegen en nu stabiel.

<< Terug naar overzicht