Vernieuwing op het DaCapo College Sittard

Klankbordschool DaCapo College in Sittard is een van de weinige volledig zelfstandige vmbo’s in ons land. De school telt 1900 leerlingen verspreid over zes locaties in Sittard en Born. Echter, zoals zoveel vmbo’s heeft het DaCapo te maken met afnemende leerlingenaantallen. ‘Bij krimp moet je een omslag in denken realiseren’, vindt voorzitter van het College van Bestuur Jan van Nierop. ‘De nieuwe programma’s zijn daarbij een zegen.’

<< Terug naar overzicht