VO Magazine oktober 2016

Het VO Magazine van oktober 2016 blikt vooruit op het nieuwe schooljaar. Thema’s die de scholen vorig jaar ook al
bezig hielden, spelen ook dit jaar een grote rol. Zoals de vernieuwing van de beroepsgerichte programma’s in het vmbo, meer maatwerk ondersteund door ICT en de verdere invoering van passend onderwijs.

<< Terug naar overzicht