Aan de slag met LOB in de TL/mavo

Het boekje dat voor u ligt bevat een impressie en een samenvatting van de voorlichtingsbijeenkomsten die eind 2016 en begin 2017 zijn gehouden rond LOB in de TL: loopbaanoriëntatie en begeleiding in de Theoretische leerweg. Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd omdat in de TL LOB vanaf 1 augustus 2016 verplicht onderdeel is van het curriculum. Door middel van de bijeenkomsten zijn scholen geïnformeerd over eisen en wettelijke kaders en hoe deze ingevuld kunnen worden in de dagelijkse lespraktijk. Uit de vele aanmeldingen bleek dat er veel behoefte was aan informatie. Reden ook om de gegeven informatie samen te vatten in een boekje.

<< Terug naar overzicht