De schouders onder de samenwerking

In deze brochure vindt u acht portretten van samenwerking tussen vmbo en mbo. Deze portretten laten zien wat er toe doet bij succesvol samenwerken. De acht verhalen vertonen bekende basiskenmerken van succesvolle samenwerking: een gedeelde visie op het probleem en de aanpak (eigenaarschap); een gedeeld gevoel van urgentie; vertrouwen over en weer; een gedegen overlegstructuur met een kartrekker/ regierol en betrokkenheid op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

<< Terug naar overzicht