Kijk op keuzes

De ervaringen van zes pilotscholen met de invoering van beroepsgerichte keuzevakken zijn verzameld in het boekje Kijk op Keuzes. Kenmerkend voor deze scholen is dat ze keuzes gemaakt hebben (en nog steeds maken) op basis van hun visie. Telkens weer worden afwegingen gemaakt, zoals: we willen leerlingen helpen om bewuste keuzes te maken, uitdagende keuzemogelijkheden bieden, afstemmen met het vervolgonderwijs, wat is de arbeidsmarktrelevantie en haalbaarheid/organiseerbaarheid.

 

<< Terug naar overzicht