Wat moet en wat mag in het nieuwe vmbo

Sinds 1 augustus 2016 zijn de nieuwe examenprogramma’s voor de beroepsgerichte vakken ingevoerd in het vmbo. Daarmee zijn in het beroepsgerichte deel van het vmbo profielen ontstaan. Binnen dit deel van het onderwijs komt er veel meer ruimte voor maatwerk voor leerlingen, profilering van scholen en aansluiting bij regionaal vervolgonderwijs en relevante thema’s op de regionale arbeidsmarkt.
Veel van wat bekend was blijft, zoals verplichte avo-vakken, profielgebonden avo-vakken en eisen waaraan scholen moeten voldoen. Ruimte in regelgeving, die voorheen beschikbaar was, blijft bestaan.

Wat precies landelijk is voorgeschreven en waar scholen ruimte hebben om afspraken in de regio te maken of eigen beslissingen te nemen, kunt u lezen in ‘Wat moet en wat mag in het nieuwe vmbo’. In vier hoofdstukken (onderwijsaanbod, onderwijsvormgeving, examinering en onderwijsorganisatie) wordt de bestaande ruimte zichtbaar gemaakt.

 

<< Terug naar overzicht