Wat moet en wat mag in het voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Net als het vmbo krijgt het vso in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs te maken met het nieuwe vmbo. Vanaf augustus 2016 (uiterlijk augustus 2017) maken de huidige sectoren en afdelingsprogramma’s in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo plaats voor tien profielen.

Drie vso-scholen mogen zelf examens afnemen. Zij kunnen, net als vmbo-scholen, keuzes maken. Andere vso-scholen werken samen met een zogenaamde ‘symbioseschool’, een reguliere vmbo-school. In de praktijk betekent dit dat vso-scholen vaak het beleid van de vmbo-school volgen waarmee ze een samenwerking zijn aangegaan. Kunnen zij ook zelf beslissingen nemen over de inrichting van het onderwijs? Welke vrijheid hebben vso-scholen, wat moet en wat mag? Op deze vragen probeert deze brochure antwoord te geven.

<< Terug naar overzicht