Tussenevaluatie vernieuwing beroepsgerichte programma’s

Op dit moment wordt er op allerlei fronten hard gewerkt aan het nieuwe (beroepsgerichte) vmbo. De conceptexamenprogramma’s zijn beschikbaar, syllabi zijn in ontwikkeling, pilotscholen vertalen de examenprogramma’s in onderwijs, uitgevers ontwikkelen lesmateriaal en de eerste pilot CSPE’s zijn afgenomen.

In deze publicatie geven pilotscholen advies over het nieuwe vmbo. Er is vooral gebruik gemaakt van gegevens die uit deze pilotscholen komen. Daarnaast is er gebruik gemaakt van de uitkomsten van de 0-meting zoals die recentelijk heeft plaatsgevonden, vragen die gesteld worden tijdens regionale informatiebijeenkomsten voor vmbo-scholen en de talloze workshops die de afgelopen periode zijn gegeven op onderwijsconferenties enz.

<< Terug naar overzicht