Nuborgh College Oostenlicht

LOB en veel keuzevakken

Het Nuborgh College Oostenlicht biedt de profielen Z&W, E&O, BWI, PIE, M&T en Groen. Binnen het onderwijsconcept van het Nuborgh College heeft LOB een belangrijke rol. Het hele team is vier jaar geleden geschoold door Marinka Kuijpers. In de eerste twee jaar is de mentor verantwoordelijk voor LOB, in het derde en vierde leerjaar is LOB geïntegreerd in de beroepsgerichte programma’s. In de bovenbouw/vmbo is het werken op basis van ervaringen erg belangrijk. Leerlingen worden in de gelegenheid gebracht ervaringen op te doen, daarop te reflecteren en op basis daarvan keuzes te maken. Daarom worden er ook erg veel verschillende keuzevakken bij alle profielen aangeboden worden.

In de video leggen medewerkers van het Nuborgh College Oostenlicht uit hoe zij de profielen hebben georganiseerd, praten ze over lob, keuzevakken, coaching van docenten en krijgt u welgemeende adviezen.

<< Terug naar overzicht