Nieuwe leerweg

GL en TL gaan samen in de nieuwe leerweg

De komende jaren worden de gemengde en de theoretische leerweg samengevoegd tot een ‘nieuwe leerweg’. In deze nieuwe leerweg volgen alle leerlingen naast avo-onderwijs ook praktijkgericht onderwijs. Hoe de nieuwe leerweg er precies uit gaat zien en welke invulling het praktijkgerichte deel van de nieuwe leerweg wordt is onderwerp van overleg. OCW, VO-raad, SLO, Platform TL en SPV ontwikkelen hiervoor voorstellen die ze met grote regelmaat voorleggen aan het veld.

De ontwikkeling van de nieuwe leerweg maakt deel uit van het programma Sterk Beroepsonderwijs. Dit programma heeft tot doel de doorstroom vmbo-mbo en vmbo-havo te optimaliseren.