Organisatie

Het vmbo biedt scholen veel vrijheid in het invullen van hun onderwijs. De doelen staan vast, aan scholen de taak hier onderwijs van te maken. Dat kan op allerlei verschillende manieren, zoals de portretten in de verschillende publicaties laten zien:

Organiseren: Zet een stip op de horizon

Scholen werken met verschillende modellen. In het document Organisatie keuzevakken kunt u lezen welke keuzes pilotscholen maakten, hoe het onderwijs georganiseerd kan worden, wat de regels zijn rond keuzevakken, hoe leerlingen begeleid worden bij het maken van keuzes en andere belangrijke aandachtspunten. Keuzes kunnen en mogen veranderen. In alle gevallen wordt geadviseerd ‘een stip op de horizon’ te zetten: bepaal als school waar je naar toe wilt groeien en op welke manier je dat wilt doen. Bied niet 120 keuzevakken in één keer aan!

Het document Organisatie onderwijs (pdf) en Leidinggevenden (pdf) biedt een inkijkje in hoe verschillende pilotscholen hun onderwijs organiseren.

Eerste profielvak dan keuzevakken

Vrijwel alle scholen bieden in het derde leerjaar het profielvak aan en in het vierde leerjaar de keuzevakken. Vanwege de beschikbare tijd (het derde leerjaar omvat meer weken dan het vierde) wordt er vaak voor gekozen aan het eind van het derde leerjaar één keuzevak af te ronden. Veel scholen kiezen er ook voor het CSPE af te nemen in het derde leerjaar. Dat kan voor deze leerlingen tot eind juni.

Een voorbeeld onderwijsprogramma: