Bevoegdheden

Profielen moeten door bevoegde docenten gegeven worden, maar wie is bevoegd voor welk profiel? Het antwoord op deze vraag vindt u in de brief bevoegdheden beroepsgerichte vakken. Per profiel staat aangegeven wanneer een docent bevoegd is of op welke manier hij bevoegd kan worden.

Juni 2017: Bevoegdheden beroepsgerichte vakken vmbo (pdf) + Bijlage overzicht stand van zaken per profiel (pdf)

Mei 2017: Informatiebrief bevoegdheid D&P (pdf)

Oktober 2016: DUO Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning-VO (pdf)

Juli 2016: Bevoegdhedenbrief beroepsgerichte docenten vmbo (pdf)