Bijscholing

Op de website www.bijscholingvmbo.nl staat een groeiend aanbod van scholing. Het bijscholingsaanbod is met subsidie van OCW ontwikkeld. De bijscholing is per profiel geordend en richt zich vooral op nieuwe onderwerpen in de profielmodulen en keuzevakken. De scholing kan gevolgd worden door alle beroepsgerichte docenten vmbo en VSO en is niet gebonden aan een bevoegdheid, een docent Zorg en welzijn mag bijvoorbeeld deelnemen aan een scholing PIE, als zij dat zou willen. Naast profielspecifieke scholing is er bijscholing rond profieloverstijgende thema’s als LOB en schoolexamens en voor leidinggevenden. Deze scholing vindt u onder het kopje ’profieloverstijgende’ scholing.

Inschrijven bijscholing

Aanmelding voor de scholing kan via de website. Per scholing is te zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn en zit een scholing vol dan wordt er in veel gevallen een volgende georganiseerd. Daarnaast wordt het aanbod voortdurend aangevuld. Het is dus aan te raden regelmatig de website te bezoeken. Veel van de scholing is gevalideerd.

Vragen

Heeft u een vraag over Bijscholing VMBO? Neem dan contact op met de Helpdesk Bijscholing VMBO, e-mail helpdesk@bijscholingvmbo.nl, tel. 06 1285 5904.