Bijscholing

Op de website www.bijscholingvmbo.nl staat een groeiend aanbod van scholing, bedoeld voor vmbo-docenten die vanaf 1 augustus 2016 de nieuwe beroepsgerichte programma’s gaan verzorgen. Docenten kunnen de komende maanden, bijna gratis, deelnemen aan deze bijscholing. De bijscholing is per profiel geordend en richt zich vooral op nieuwe onderwerpen in de profielmodulen en soms ook keuzevakken. De scholing kan gevolgd worden door alle beroepsgerichte docenten vmbo en is niet gebonden aan een bevoegdheid, een docent Zorg en welzijn mag bijvoorbeeld deelnemen aan een scholing PIE, als zij dat zou willen. Naast profielspecifieke scholing is of komt er bijscholing rond profieloverstijgende thema’s als LOB en schoolexamens en voor leidinggevenden. Deze scholing vindt u onder het kopje ’profieloverstijgende scholing’.

Inschrijven bijscholing

Aanmelding voor de scholing kan via de website. Per scholing is te zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn en zit een scholing vol dan wordt er in veel gevallen een volgende georganiseerd. Daarnaast wordt het aanbod voortdurend aangevuld. Het is dus aan te raden regelmatig de website te bezoeken. Alle scholing wordt gevalideerd door de Onderwijscoöperatie en telt mee bij het herregistreren van docenten.

Bekostiging

De scholing wordt bekostigd uit gelden die beschikbaar zijn gesteld door OCW en de VO-raad. Kosten voor de scholing zijn laag, tussen de € 25,- en € 100,- en kunnen betaald worden uit de € 5.000,- die elke vmbo-school in december 2015 heeft ontvangen.

Bijscholing  vmbo in de media

Heeft u een vraag over Bijscholing VMBO? Neem dan contact op met de Helpdesk Bijscholing VMBO, e-mail helpdesk@bijscholingvmbo.nl, tel. 06 1285 5904.