Examinering

Op 1 augustus 2016 zijn profielen in het vmbo ingevoerd en daarmee nieuwe beroepsgerichte programma’s. Voor deze beroepsgerichte programma’s zijn examenprogramma’s ontwikkeld, die een andere structuur kennen dan voorheen. De examinering van de nieuwe profielstructuur roept vragen op. De antwoorden op die vragen staan in een brochure. De brochure kan besteld worden door een mail te sturen naar info@nieuwvmbo.nl. Vermeld bij uw bestelling hoeveel exemplaren u wilt ontvangen en waar ze naar toe gestuurd kunnen worden.

Het Online Archief van de Schoolexamenbank vmbo

In de periode van 2016 t/m 2019 is in een landelijke project van de Stichting Platforms vmbo gewerkt aan de ontwikkeling van de Schoolexamenbank vmbo. Dit was een online database voor docenten met (theorie)vragen en (praktijk)opdrachten voor schoolexamens van de keuzevakken van het beroepsgerichte vmbo. Docenten konden op basis van een toetsmatrijs vragen en opdrachten selecteren voor een geheel valide schoolexamen. Antwoordenmodel, toetsmatrijs met eindtermenverantwoording en een omzettingstabel voor de becijfering werden volautomatisch meegeleverd. De schoolexamens konden op papier of online worden afgenomen. Voor elk profiel was een redactieteam van docenten en experts actief dat vragen van oude CSPE-examens actualiseerde en geheel nieuwe vragen en opdrachten ontwikkelde. Op deze manier zijn meer dan 7000 vragen en opdrachten in de database van de Schoolexamenbank vmbo opgenomen.

Het vmbo-brede project van de Schoolexamenbank vmbo is helaas per september 2019 gestopt. Alleen het profiel Groen is doorgegaan met een eigen Schoolexamenbank Groen. Gelukkig is de inhoud van de oorspronkelijke Schoolexamenbank vmbo echter sinds kort beschikbaar in een Online Archief! Het online archief bevat theorievragen en praktijkopdrachten voor de meest gangbare keuzevakken van de profielen:

 • Bouwen, Wonen en Interieur
 • Dienstverlening & Producten
 • Economie en ondernemen
 • Horeca, Bakkerij & Recreatie
 • Maritiem en techniek
 • Media Vormgeving en ICT
 • Mobiliteit en Transport
 • Produceren, Installeren en Energie
 • Zorg en Welzijn.

In het Online Archief kunnen docenten vragen en opdrachten zoeken en selecteren om te downloaden als Word-bestand of als QTI-bestand. Antwoordenmodellen worden meegeleverd.

Let op
Inloggen in het Online Archief van de Schoolexamenbank vmbo is alleen mogelijk voor docenten. Leerlingen hebben begrijpelijkerwijs geen toegang tot de schoolexamenvragen en -opdrachten. Inloggen is daarom om veiligheidsredenen alleen mogelijk voor docenten van scholen die zijn aangesloten bij de Entree Federatie. Kijk hier voor een overzicht van aangesloten scholen(koepels). Bovendien moet voor inloggende gebruikers het zogenoemde eduPersonAffiliation-kenmerk van Entree zijn ingevuld met ‘docent’. Lukt inloggen niet, neem dan contact op met de ICT-afdeling van uw school en geef bovenstaande informatie door.

Uitslagbepaling

Met de introductie van de nieuwe beroepsgerichte programma’s is de uitslagbepaling voor het beroepsgerichte programma veranderd. In de pdf staat hoe de uitslag berekend moet worden voor de basis- kader en gemengde leerweg.

Webinar ‘Hoe komt de N-term tot stand?’

Op de website van het College voor Toetsen en Examens vindt u een webinar dat gaat over de totstandkoming van de normeringssystematiek die bedoeld is voor docenten in het voortgezet onderwijs die lesgeven in examenklassen. Ook examensecretarissen, schoolleiders en bestuurders zijn welkom. Het webinar geeft u antwoord op vragen als:

 • Op basis van welke gegevens wordt de N-term bepaald?
 • Hoe werkt een geconstateerde fout door in de normering?
 • Als het gemiddeld cijfer op een centraal examen hoger is dan daarvoor, wat betekent dat dan?

Het webinar is gratis, maar u moet uzelf eerst aanmelden. Bekijk het webinar hier.