Examinering

Op 1 augustus 2016 zijn profielen in het vmbo ingevoerd en daarmee nieuwe beroepsgerichte programma’s. Voor deze beroepsgerichte programma’s zijn examenprogramma’s ontwikkeld, die een andere structuur kennen dan voorheen. De examinering van de nieuwe profielstructuur roept vragen op. De antwoorden op die vragen staan in een brochure. De brochure kan besteld worden door een mail te sturen naar info@nieuwvmbo.nl. Vermeld bij uw bestelling hoeveel exemplaren u wilt ontvangen en waar ze naar toe gestuurd kunnen worden.


Uitslagbepaling

Met de introductie van de nieuwe beroepsgerichte programma’s is de uitslagbepaling voor het beroepsgerichte programma veranderd. In de pdf staat hoe de uitslag berekend moet worden voor de basis- kader en gemengde leerweg.

Webinar ‘Hoe komt de N-term tot stand?’

Op de website van het College voor Toetsen en Examens vindt u een webinar dat gaat over de totstandkoming van de normeringssystematiek die bedoeld is voor docenten in het voortgezet onderwijs die lesgeven in examenklassen. Ook examensecretarissen, schoolleiders en bestuurders zijn welkom. Het webinar geeft u antwoord op vragen als:

  • Op basis van welke gegevens wordt de N-term bepaald?
  • Hoe werkt een geconstateerde fout door in de normering?
  • Als het gemiddeld cijfer op een centraal examen hoger is dan daarvoor, wat betekent dat dan?

Het webinar is gratis, maar u moet uzelf eerst aanmelden. Bekijk het webinar hier.