Loopbaanoriëntatie (LOB)

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) neemt een centrale plaats in in het nieuwe vmbo. In alle leerwegen van het vmbo, BB, KB, GL én TL, moet aandacht besteed worden aan LOB. Voor alle leerwegen gelden dezelfde eisen.

Handreikingen LOB

Animatie LOB

Animatie: LOB in het vmbo
De animatie legt uit aan vmbo-leerlingen en hun ouders wat LOB betekent en waarom LOB belangrijk is.
Bekijk de video

Expertisepunt LOB