Voorlichting

Regelmatig verschijnen er nieuwe brochures over het nieuwe vmbo. Brochures waarin, soms voor speciale doelgroepen, informatie en antwoord op vragen wordt gegeven. Alle brochures zijn te bestellen door een mail te sturen naar info@nieuwvmbo.nl.

Actuele brochures

 • LOB in de TL
  Deze brochure bevat een impressie en een samenvatting van de voorlichtingsbijeenkomsten die eind 2016 en begin 2017 zijn gehouden rond LOB in de TL: loopbaanoriëntatie en begeleiding in de Theoretische leerweg.

 

 

 • De Toekomst, naar het vmbo 
  Deze brochure is bedoeld voor leerkrachten en ouders van leerlingen die dit jaar de overstap maken van de basisschool naar het vmbo. In de brochure staan portretten van leerlingen die na het vmbo een mbo-opleiding gevolgd hebben.

 

Bestaande brochures

 • Wat moet en wat mag in het VSO 
  Kan een vso-school ook zelf beslissingen nemen over de inrichting van het onderwijs? Welke vrijheid hebben vso-scholen, wat moet en wat mag? Op deze vragen probeert deze brochure antwoord te geven.

 

 

 • Wat moet en wat mag in het nieuwe vmbo 
  Sinds 1 augustus 2016 zijn de nieuwe examenprogramma’s voor de beroepsgerichte vakken ingevoerd in het vmbo. Wat precies landelijk is voorgeschreven en waar scholen ruimte hebben om eigen beslissingen te nemen, kunt u lezen in deze brochure.

 

 

 • Kijk op keuzes                                                                                      
  De ervaringen van zes pilotscholen met de invoering van beroepsgerichte keuzevakken zijn verzameld in deze brochure. Kenmerkend voor deze scholen is dat ze keuzes hebben gemaakt op basis van hun visie.

 

 

Go VMBO game
De Go VMBO game is een educatieve game die uitleg geeft over het voortgezet onderwijs, met name gericht op het VMBO. Door het spel te spelen, doen leerlingen kennis op over het voortgezet onderwijs en kunnen zij zich beter oriënteren op hun toekomst. Leerlingen leren gaandeweg het spel om hun eigen talenten te ontdekken en op welke opleiding en school zij met deze talenten het beste tot hun recht komen.

LOB
De beroepsgerichte programma’s in het vmbo zijn geactualiseerd en vereenvoudigd. Naast een vast programma  kunnen leerlingen een deel van hun programma zelf samenstellen en is er veel aandacht voor LOB. Deze animatie geeft een korte uitleg over het nieuwe vmbo.

Bekijk ook VMBO LOB animatie: