Wet- en regelgeving

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma’s vanaf invoering nieuwe examenprogramma’s 1 augustus 2016
November 2016
Download de uitslagbepaling (pdf)


Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en  bekwaamheidserkenning VO
Staatscourant nr. 50173, 30 september 2016
Download de beleidsregel (pdf)


Bevoegdheden van leraren in de beroepsgerichte vakken in het vmbo
5 juli 2016
Download de bevoegdhedenbrief (pdf)
Download de bijlage bij bevoegdhedenbrief (pdf)
Download het schema bepalen bevoegdheid (pdf)


Regeling profielen vmbo
Staatscourant nr. 34129, 5 juli 2016
Download de regeling (pdf)


Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo
Staatscourant nr. 34133, 5 juli 2016
Download de regeling (pdf)


Wijziging inrichtingsbesluit WVO
Staatscourant nr. 23925, 11 mei 2016
Download de wijziging (pdf)


Conversietabel
Staatscourant nr. 22050, 29 april 2016
Download de conversietabel (pdf)