Samenwerking vmbo-mbo

Vmbo-leerlingen moeten een vervolgopleiding volgen om een startkwalificatie te behalen. Ruim 80% van de vmbo-leerlingen stroomt door naar het mbo en volgt daar een opleiding op niveau 2, 3 of 4. Minder dan 20% van de vmbo-leerlingen vervolgt zijn opleiding op de havo.

In 2018 is het programma Sterk Beroepsonderwijs van start gegaan. Doel van dit programma is de doorlopende leerroute vmbo-mbo te stimuleren en belemmerende obstakels uit de weg te nemen. In het programma Sterk Beroepsonderwijs werken OCW, VO-raad, MBO Raad, AOC Raad en SPV samen.

Sterk Beroepsonderwijs

Sterk Beroepsonderwijs bestaat uit drie programmalijnen:

  • Het stimuleren van regionale samenwerking tussen vmbo-mbo en bedrijfsleven.
  • Via wetgeving wegnemen van belemmeringen en optimaliseren van doorlopende leerroute.
  • Ontwikkelen van een nieuwe leerweg die de GL en TL vervangt en waarin alle leerlingen een praktijkgerichte component aangeboden krijgen.

Meer informatie over deze programmalijnen, inspirerende voorbeelden en actuele ontwikkelingen zijn te lezen op www.sterkberoepsonderwijs.nl.

Sterk Techniekonderwijs

Het kabinet Rutte III heeft 100 miljoen per jaar vrijgemaakt voor het structureel stimuleren van samenwerking in de regio tussen vmbo-mbo en bedrijfsleven met als doel meer leerlingen te stimuleren te kiezen voor een toekomst in de techniek.

Regio’s (bestaande uit ten minste 2 vmbo-scholen, 1 mbo én het regionaal bedrijfsleven) kunnen plannen indienen om voor subsidie in aanmerking te komen. In Nederland zijn ongeveer 80 van dergelijke regio’s gevormd.

Op www.sterktechniekonderwijs.nl ziet u welke regio’s er zijn en leest u meer informatie over Sterk Techniekonderwijs. Ook op deze site vindt u meer inspirerende voorbeelden.

Publicatie Samenwerken aan beroepsonderwijs

De afgelopen tijd zijn er veel vernieuwingen doorgevoerd in het onderwijs. Door de invoering van de profielen in het vmbo en de vernieuwde kwalificatiestructuur in het mbo zijn deze opleidingen nog beter op elkaar afgestemd. Om goed met elkaar samen te kunnen werken, is het essentieel dat we dezelfde taal spreken. In deze uitgave wordt in grote lijnen én in dezelfde woorden uitgelegd hoe het vmbo en het mbo zijn georganiseerd. Het is van twee kanten leesbaar. Een apart vmbo-deel én een apart mbo-deel. In het midden van deze uitgave zijn interviews opgenomen van inspirerende voorbeelden waar vmbo en mbo in de regio samenwerken.

Terugblik vmbo – mbo conferenties

De nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s moeten de doorlopende leerlijn vmbo – mbo versoepelen. Begin 2017 zijn rond dit onderwerp vier conferenties georganiseerd waaraan mensen uit vmbo en mbo deelnamen. Een verslag van een van deze conferenties en de powerpoint presentaties die daar gebruikt zijn vindt u hier.

Kijk op de pagina Inspiratie voor meer inspirerende voorbeelden op het thema samenwerking vmbo-mbo.