Schoolexamenbank vmbo

De Schoolexamenbank vmbo is een online platform voor docenten. Een plek waar u als docent in het vmbo per leerweg en per profiel examenopdrachten kunt vinden om uw eigen schoolexamen samen te stellen. De Schoolexamenbank vmbo heeft tot doel om vmbo-scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun schoolexaminering.

De Schoolexamenbank vmbo wordt helaas per 1 september 2019 beëindigd. De reden voor de beëindiging is dat het in de afgelopen periode niet is gelukt om voldoende draagvlak voor de Schoolexamenbank vmbo te verzamelen. Er hebben zich onvoldoende scholen aangesloten en het is helaas ook niet gelukt om andere financieringsbronnen voor deze voorziening te vinden. Zonder voldoende financiële middelen is het niet mogelijk om een kwaliteitsinitiatief zoals de Schoolexamenbank vmbo te laten overleven in het onderwijs.

Bestaande gebruikers kunnen tot 1 september 2019 gebruik maken van de Schoolexamenbank vmbo en schoolexamens samenstellen, printen en exporteren naar Quayn en WinToets. Na die datum kunnen zij niet meer inloggen. Wij raden gebruikers die schoolexamens hebben samengesteld en opgeslagen, aan deze uit te printen of te exporteren, zodat zij deze indien gewenst kunnen blijven gebruiken.

De Schoolexamenbank vmbo Groen blijft na 1 september 2019 gewoon bestaan! Groene gebruikers kunnen net als vorige jaren van deze dienst van Groene Norm gebruik maken en loggen in via www.schoolexamenbankgroen.nl.

 

 

 

 

Organisatie

Schoolexamenbank wordt officieel ondergebracht in een eigen stichting, de stichting Schoolexamenbank vmbo. Hiervoor is gekozen om de onafhankelijkheid van de schoolexamenbank te benadrukken.

Lees hier meer over de organisatie

Redactieteams

De database is gevuld door redactieteams, bestaande uit professionals uit het werkveld, die per profiel zijn samengesteld. Zij worden hierbij ondersteund door Cito en SLO.

Lees hier meer over de redactieteams

Voordelen

Schoolexamenbank heeft verschillende voordelen:

  1. Eén plek voor alle schoolexamens vmbo
  2. Draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van schoolexamens
  3. Ontlast docenten

Lees hier meer over de voordelen