Licenties

Vanaf 1 oktober 2017 kunt u een licentie afsluiten voor het gebruik van Schoolexamenbank vmbo. U gaat deze overeenkomst aan voor ten minste twee schooljaren. Tekent u voor drie schooljaren in, dan ontvangt u een aantrekkelijke korting op de licentieprijs. Een licentie houdt in dat u gebruik kunt maken van alle toetsitems en servicedocumenten van Schoolexamenbank vmbo. U kunt bij de toetsitems die voor negen profielen zijn ontwikkeld. Dit zijn alle profielen met uitzondering van Groen.

Bedrag per leerling

Omdat de schoolexamenbank vmbo in ontwikkeling is, is er momenteel nog geen content voor alle Profielmodules en Keuzevakken. We rekenen daarom over het eerste gebruiksjaar van de Schoolexamenbank vmbo (schooljaar 2017-2018) slechts een bedrag van € 5,00 per op 1 oktober 2017 ingeschreven leerling. Voor het schooljaar 2018-2019 bedragen de licentiekosten € 9,50 per op 1 oktober 2018 ingeschreven leerling.
Het bedrag per leerling geldt voor alle leerlingen die ingeschreven staan in het 3e en 4e leerjaar van de beroepsgerichte leerwegen.

Verklaring van deelname

U vraagt een licentie aan door de verklaring van deelname van de website te downloaden, deze in te vullen en te mailen naar info@schoolexamenbank.nl of te sturen naar Postbus 59, 7630 AB Ootmarsum.
Zodra uw aanmelding is ontvangen, ontvangt u een factuur en wordt de schoolexamenbank voor u open gezet.

Proefaccount

Om kennis te maken met de Schoolexamenbank vmbo en de mogelijkheden die de bank u biedt, kunt u een gratis proefaccount aanvragen waarmee u een week lang de bank kunt verkennen. Dit account kunt u aanvragen via: schoolexamenbank@platformsvmbo.nl. Vermeld duidelijk op welke school u werkt en doe de aanvraag met uw e-mailaccount van school.

Groen

Op dit moment bevat Schoolexamenbank vmbo geen toetsitems voor het profiel Groen. Groen heeft een eigen schoolexamenbank die deel uit maakt van de Groene Norm. AOC’s die gebruik willen maken van toetsitems voor keuzevakken anders dan groen kunnen een licentie aanvragen voor Schoolexamenbank vmbo.