Persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening stelt strenge eisen aan de manier waarop organisaties persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Ook de Schoolexamenbank vmbo dient te voldoen aan de AVG. Deze pagina geeft informatie over de manier waarop de Schoolexamenbank vmbo de AVG heeft geïmplementeerd.

Persoonsgegevens in de Schoolexamenbank vmbo

 1. De Schoolexamenbank vmbo is een online voorziening voor docenten. De Schoolexamenbank vmbo slaat derhalve geen gegevens van leerlingen op.
 2. Inloggen op de Schoolexamenbank vmbo doet de gebruiker met behulp van een externe voorziening: Entree Kennisnet. Er worden derhalve geen inlog-gegevens (inlognaam, wachtwoord, profielgegevens) opgeslagen in de Schoolexamenbank vmbo zelf.
 3. Het eventueel digitaal afnemen van schoolexamens uit de Schoolexamenbank vmbo gebeurt niet met de Schoolexamenbank vmbo zelf, maar met de toetsservicesystemen Quayn en QuestionMark Perception. De Schoolexamenbank vmbo slaat derhalve geen gebruikersinformatie van leerlingen op zoals scores, afnametijden, etc.
 4. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Schoolexamenbank vmbo is de Stichting Schoolexamenbank vmbo.
 5. De Schoolexamenbank vmbo slaat uitsluitend de volgende persoonsgegevens op van gebruikers:
  a) Achternaam
  b) School waaraan gebruiker lesgeeft
  c) Profiel(en) waar gebruiker les in geeft
  d) Door gebruiker gemaakte selecties van vraagitems en praktijkopdrachten die hij heeft opgenomen in een schoolexamen
  e) Waarderingen van items (sterrensysteem)
  f)  Commentaar op vraagitems voor redactieteam
 6. De gegevens a t/m d worden gebruikt voor het configureren van de Schoolexamenbank vmbo voor de gebruiker. De gegevens e en f worden gebruikt voor het verbeteren van de inhoud van de Schoolexamenbank vmbo.
 7. Via een beheerscherm heeft de gebruiker de mogelijkheid om de eigen en uitsluitend de eigen hierboven gespecificeerde persoonsgegevens in te zien en aan te passen.
 8. De gebruikersgegevens worden opgeslagen op de server van de Schoolexamenbank vmbo. Deze bevindt zich op een locatie binnen Nederland en wordt geleverd en beheerd door Dutch Cloud BV. Dutch Cloud BV beveiligt en beschermt de gegevens in haar infrastructuur volgens het CSA STAR-certificaat voor cloud-diensten.
 9. De hierboven gespecificeerde gegevens a t/m d blijven behouden zolang de school van de gebruiker een licentie heeft op de Schoolexamenbank vmbo. Na afloop van deze licentie worden de gebruikersgegevens na een periode van 2 jaar verwijderd.
 10. De hierboven gespecificeerde gegevens e en f blijven geanonimiseerd behouden ook nadat de schoollicentie is afgelopen.
 11. De gebruikersgegevens worden door de Stichting Schoolexamenbank vmbo niet aan derden verstrekt.
 12. Indien een gebruiker bezwaar maakt tegen opslag van zijn gegevens, kan hij een bericht sturen aan de Stichting Schoolexamenbank vmbo. Zijn gegevens worden dan verwijderd.

Persoonsgegevens ten bate van de uitvoering van de overeenkomst

 1. Voor het gebruik van de Schoolexamenbank vmbo wordt met de betreffende scholen een overeenkomst gesloten.
 2. In het kader van het sluiten, uitvoeren en verlengen van deze overeenkomst worden de volgende persoonsgegevens van medewerkers van aan de Schoolexamenbank vmbo deelnemende scholen verzameld en opgeslagen:
  a. Naam ICT-helpdeskmedewerker
  b. Zakelijk e-mailadres ICT-helpdeskmedewerker
  c. Zakelijke telefoonnummer ICT-helpdeskmedewerker
  d. Naam Administratief contactpersoon
  e. Zakelijk e-mailadres Administratief contactpersoon
  f. Zakelijk telefoonnummer Administratief contactpersoon
 3. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en niet ingezet voor marketing- of andere doeleinden.
 4. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in een lokaal bestand van de Stichting Schoolexamenbank vmbo.
 5. Deze persoonsgegevens worden na het aflopen van de betrokken overeenkomst voor een periode van twee jaar bewaard en daarna verwijderd.