Vakinhoudelijke uitwerkingen

Van de profielmodules van het nieuwe examenprogramma vmbo beroepsgericht zijn syllabi gemaakt die een nadere uitwerking geven van de eindtermen. Deze syllabi dienen als leidraad voor de ontwikkeling van de CSPE-examens van Cito.

Van de keuzevakken bestaan dergelijke syllabi niet. Het is immers aan de scholen zelf om een invulling te geven aan de keuzevakken. De redactieteams van de Schoolexamenbank vmbo stonden voor dezelfde uitdaging: welke interpretatie geven wij aan dit keuzevak, om daar de ontwikkeling van schoolexamenvragen en -opdrachten op te kunnen baseren.

Van alle keuzevakken die worden aangeboden in de Schoolexamenbank vmbo wordt daarom door de redactieteams eerst een vakinhoudelijke uitwerking gemaakt. Deze hebben geen officiële status, maar geven u wel een goede indruk van de manier waarop het redactieteam het betrokken keuzevak heeft vormgegeven in schoolexaminering.

Bouwen, wonen en interieur (BWI)

Dienstverlening en producten (D&P)

Economie en ondernemen (E&O)

Horeca, bakkerij en recreatie (HBR)

Maritiem en Techniek (MaT)

Media, vormgeving en ict (MVI)

Mobiliteit en transport (M&T)

Produceren, installeren en energie (PIE)

Zorg en welzijn (Z&W)