De voordelen

Eén plek voor alle schoolexamens vmbo

Alle theorie- en praktijkitems voor schoolexamens zijn te vinden op schoolexamenbank. Docenten kunnen hier:

  • nieuwe schoolexamens samenstellen;
  • voorbeeldexamens aanpassen;
  • samengestelde schoolexamens delen met collega’s binnen de school.

Draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van schoolexamens

Bij de invoering van de nieuwe vmbo-programma’s is de positie van het schoolexamen binnen het vmbo steviger geworden. Daarom willen vmbo-scholen de kwaliteit van hun schoolexaminering verhogen. De vragen en opdrachten worden door redactieteams van de tien profielen in de database ingebracht. Deze teams worden begeleid door Cito. Hiermee is de kwaliteit van het schoolexamen gegarandeerd.

Ontlast docenten

Docenten kunnen met de toetsitems zelf nieuwe schoolexamens samenstellen. In de schoolexamenbank staan toetsitems per leerweg, zodat voor elke leerweg een examen schoolexamen samengesteld kan worden. Het denkwerk wordt docenten niet uit handen genomen worden. Er moet nog altijd met behulp van een zoekfilter een aantal stappen worden gezet om een goed en evenwichtig schoolexamen samen te stellen. Zonder een goed programma van toetsing en afsluiting (pta) heeft een docent niks aan schoolexamenbank.

Voordelen in de praktijk

Wat is het nut en de noodzaak van de Schoolexamenbank? Tom van Kats en Maurits de Bruin, docenten aan het Schoonhovens College, vertellen in onderstaande video over de voordelen van de Schoolexamenbank vmbo.